Komise a Výbory

Petr Bořecký
člen komise sportu
Ing. Petr Prokš
člen komise majetkové a rozvoje
Bc. Petr Roháček
člen komise životního prostředí a veřejného pořádku
Oldřich Gardáš
člen bytové komise
Ing. Jana Lédlová
členka komise kultury a školství
Kateřina Svobodová
členka komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ
Jiří Prchal
člen komise dopravy a bezpečnosti